woensdag 3 augustus 2011

Database: Vreemde krijgsdienst en verlies van het Nederlanderschap

In de tweede wereldoorlog hebben ongeveer 25.000 Nederlanders gediend als soldaat
in het Duitse leger. Deze Nederlanders verloren daarmee hun Nederlanderschap.
In de beginjaren vijftig konden deze Nederlanders hun Nederlanderschap weer terug krijgen,en ongeveer een 11 a 12.000 van deze Nederlanders heeft toen zijn Nederlanderschap weer teruggekregen.

Taboe
Er heerst nog steeds een taboe op het vrijgeven van documenten over personen die een
twijfelachtige rol in de tweede wereldoorlog hebben gespeeld.
Het grootste deel van deze mensen is inmiddels overleden,
De jongste Nederlander die in de Duitse krijgsdienst is getreden is geboren in 1926, en zou nu 85 jaar oud zijn. Inmiddels is er op internet een database van deze Nederlanders met ongeveer 11.500 namen.

 Deze database is vrij toegankelijk en kan op de volgende website worden geraadpleegd